FacebookTwitterGoogle+WykopShare

W związku z procedowanym w Sejmie rządowym projektem ustawy o zmianach w systemie emerytalnym, 115 polskich ekonomistów wystosowało oświadczenie przeciw demontażowi systemu emerytalnego. Eksperci podkreślają, że proponowane w projekcie rozwiązania spowodują zachwianie bezpieczeństwa systemu emerytalnego i przyniosą negatywne skutki dla polskiej gospodarki.

Wśród sygnatariuszy znalazło się:

- 33 profesorów z 10 polskich uczelni (m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Gdańskiego),

- 7 byłych członków rządu, w tym 4 ministrów finansów,

- 8 polskich ekonomistów wykładających na zagranicznych uczelniach, m. in. w Australii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Pod oświadczeniem podpisali się m.in.: prof. Andrzej Wojtyna, prof. Marian Wiśniewski, dr Janusz Steinhoff, Ryszard Petru, dr Andrzej Olechowski, prof. Adam Noga,  dr Stanisław Kluza, Stefan Kawalec, dr Mirosław Gronicki, prof. Marek Góra, prof. Stanisław Gomułka, prof. Dariusz Filar, prof. Leszek Balcerowicz i wielu innych ekonomistów i praktyków gospodarczych.

Treść oświadczenia:

W obliczu starzenia się społeczeństwa, migracji oraz przemian na rynku pracy już w końcu lat 80. było wiadomo, że system typu zusowskiego wymaga nie tylko reformy, ale i istotnego uzupełnienia. Dlatego w 1999 roku powołano do życia drugi filar emerytalny z kapitałowym mechanizmem finansowania, dużo bardziej odpornym na problemy demograficzne. Według naszej oceny upływ czasu nie unieważnił tamtej diagnozy, lecz ją wzmocnił.

Z perspektywy kilkunastu lat widać, że system kapitałowy poprawnie spełnia swe podstawowe funkcje i daje zadowalające zwroty z lokowanych w nim składek, zapewniając przy tym polskiej gospodarce dodatkowy zastrzyk tak potrzebnego jej kapitału. Uważamy zatem, że przenoszenie zobowiązań z OFE do ZUS szkodzi interesom przyszłych emerytów i zagraża bezpieczeństwu emerytalnemu tych, którzy dzisiaj płacą składki. Szkodzi też długofalowym interesom polskiej gospodarki, bo przejęcie aktywów OFE opóźni naprawę finansów publicznych i zmniejszy i tak niską stopę oszczędności w naszym kraju.

Od ponad dwóch lat przedstawiciele rządu i część ekspertów powtarzają fałszywą tezę, jakoby przyrost długu publicznego w Polsce wynikał głównie lub wyłącznie z powiększania oszczędności na kontach w OFE. Tymczasem w rzeczywistości przyrost długu publicznego wynika z przewagi całkowitych wydatków budżetu nad całkowitymi dochodami.

W latach 1999-2012 wpłaty na OFE wynosiły średnio 1,2% PKB rocznie, podczas gdy całkowite wydatki budżetowe stanowiły ponad 40% PKB. Ponadto, deficyt budżetowy po reformie emerytalnej (1999-2012) w relacji do PKB był taki sam jak przed reformą (1995-1998) i wyniósł 4,6%. Pojawienie się OFE go nie zmieniło.

Dlatego uważamy, że Rząd i Parlament powinny wycofać się z obecnej wersji projektu ustawy, której zasadniczym celem jest szybkie przejęcie 2/3 obecnych zasobów emerytalnych Polaków, a docelowo likwidacja funduszy i powrót do monopolu ZUS. Jest to tym ważniejsze, że jak słyszymy od wielu autorytetów prawniczych, sama ustawa budzi zasadnicze zastrzeżenia konstytucyjne.

System emerytalny jest jedną z fundamentalnych instytucji ekonomicznych w państwie. Jego doskonalenie powinno przebiegać w sposób konsekwentny, racjonalny i całościowy. Dlatego niezwykle niepokoi prowadzona od wielu lat, przez kolejne rządy, polityka demontażu reformy emerytalnej, której ukoronowaniem jest obecny zamiar wykorzystania zasobów OFE do doraźnego łagodzenia problemów budżetowych, kosztem długookresowego bezpieczeństwa wypłat emerytalnych Polaków.

Sygnatariusze:

• Elżbieta Adamowicz, prof., SGH
• Ewa Balcerowicz, dr, przewodnicząca Rady Fundacji CASE
• Leszek Balcerowicz, prof., przewodniczący Rady Fundacji FOR, b. wicepremier i minister finansów (1989-1991; 1997-2000),
b. prezes NBP (2001-2007)
• Maciej Bałtowski, prof., Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• Tomasz Bardziłowski, wiceprezes DI Investors
• Maciej Bitner, główny ekonomista Wealth Solutions, sekretarz Komitetu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego
• Barbara Błaszczyk, prof., b. wiceprzewodnicząca Rady Przekształceń Własnościowych przy prezesie Rady Ministrów (1991-1996)
• Mieczysław Błoński, dr, wiceprzewodniczący Rady TEP
• Adam Budnikowski, prof. SGH
• Maciej Bukowski, dr SGH
• Antoni Chawluk, dr, Mansfield College, Oxford University
• Agnieszka Chłoń-Domińczak, dr, SGH
• Andrzej Cieślik, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Henryk  Ćwikliński, prof., Uniwersytet Gdański
• Andrzej Dąbkowski, Coffey International Development, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Marek Dąbrowski, prof., b. sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (1989-1990)
• Piotr Denderski, Tinbergen Institute, Vrije Universiteit Amsterdam
• Paweł Dobrowolski
• Maria Drozdowicz-Bieć, prof., SGH
• Marek Dworak, prezes Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, b. Prezes Grupy RMF
• Dariusz Filar, prof., Uniwersytet Gdański
• Anna Fornalczyk, dr hab., pierwszy prezes Urzędu Antymonopolowego (1990-1995)
• Tomasz Gabrusewicz, dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Agnieszka Gabrusewicz, absolwentka UEP, główna księgowa
• Witold Gadomski, dziennikarz
• Katarzyna Gajda, GPW w Bukareszcie (Bursa de Valori Bucuresti)
• Łukasz Goczek, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Marek Goliszewski, prezes BCC
• Stanisław Gomułka, prof., główny ekonomista BCC, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (2008)
• Marek Góra, prof., SGH
• Jarosław Górski, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Mirosław Gronicki, dr, b. minister finansów (2004-2005)
• Urszula Grzelońska, prof., SGH
• Jan Hagemejer, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Andrzej Halesiak, członek Rady TEP
• Irena Herbst, dr
• Konrad Hernik, prezes Zarządu Armatura Kraków S.A.
• Hubert Janiszewski, dr
• Janusz Jankowiak, JJ Consulting
• Piotr M. Jaworski, dr, School of Management of the Business School, Edinburgh Napier University (Wlk. Brytania)
• Janina Jóźwiak, prof., SGH
• Mirosław Kachniewski, dr, prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
• Stefan Kawalec, prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o., b. wiceminister finansów (1991-1994)
• Robert Klawe, przewodniczący Komisji Rewizyjnej TEP
• Stanisław Kluza, dr, pierwszy przewodniczący KNF (2006-2011), b. minister finansów (2006), b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
• Bożena Kołosowska, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
• Andrzej Kondratowicz, dr, członek Rady TEP, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, UW
• Alicja Kornasiewicz, dr, b. sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (1997-2000)
• Irena Kotowska, prof., SGH
• Katarzyna Kowalska, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa
• Jan Król, b. poseł na Sejm (1989-2001), b. wicemarszałek Sejmu (1997-2001)
• Maciej Krzak, dr, CASE
• Przemysław Kusztelak, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Dariusz Ledworowski, dr, b. minister współpracy gospodarczej z zagranicą (1991)
• Piotr Lewandowski, dr, SGH
• Jacek Liwiński, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Wojciech Maciejewski, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Iga Magda, dr, SGH
• Krzysztof Makarski, dr, SGH
• Kazimierz Meredyk, prof., Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
• Katarzyna Metelska-Szaniawska, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Witold Michałek, ekspert BCC ds. gospodarki i legislacji
• Tomasz Mickiewicz, prof., Aston University (Birmingham, Wlk. Brytania)
• Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan
• Wojciech Nagel, dr, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych, członek RN ZUS
• Wioletta Nawrot, dr, Londyn
• Adam Noga, prof., Akademia Leona Koźmińskiego
• Paweł Nowakiewicz, członek KUEK
• Andrzej Olechowski, dr, b. minister finansów (1992-1992), b. minister spraw zagranicznych (1993-1995)
• Wojciech Otto, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Wojciech Paczos, European University Intitute we Florencji
• Wiktor Patena, dr, rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University
• Nina Perret, sekretarz generalny TEP
• Ryszard Petru, przewodniczący Rady TEP
• Dorota Powtak, The Clerk, członek wspierający IIA w Polsce
• Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof., kierownik Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Roman Przybylski, członek Zarządu Nowy Styl Group, członek KUEK
• Ryszard Rapacki, prof., SGH
• Joanna Rutecka, dr, SGH
• Anna Ruzik-Sierdzińska, dr, SGH, CASE
• Tomasz Rybnik, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Ewa Sadowska-Cieślak
• Włodzimierz Siwiński, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Mieczysław Socha, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Dariusz Stańko, dr, SGH
• Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Janusz Steinhoff, dr, b. wicepremier i minister gospodarki (1997-2001)
• Paweł Strawiński, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Agnieszka Strycharz, manager, Sabre Polska Sp. z o.o.
• Justyna Supińska, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Tadeusz Syryjczyk, dr, b. minister gospodarki (1989-1990)
• Marcin Szlenk, ekonomista, ACMA, MBA
• Urszula Sztanderska, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Adam Tański, b. minister rolnictwa (1991 oraz 2003), b. prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (1992-2002)
• Jerzy Thieme, dr
• Joanna Tyrowicz, dr, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Łukasz Wacławik, dr
• Marian Wiśniewski, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Jerzy Wiśniewski, prof., Uniwersytet Mikołaja Kopernika
• Wiktor Wojciechowski, dr, główny ekonomista Invest Banku, SGH
• Michał Wojciechowski, członek TEP
• Maciej Wojtuń, dyrektor zarządzający Platinium Finanse, członek KUEK
• Andrzej Wojtyna, prof., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Tomasz Woźniak, dr, University of Melbourne
• Dariusz Woźniak, dr, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University
• Adam Wróbel
• Bohdan Wyżnikiewicz, dr, wiceprzewodniczący Rady TEP, b. prezes GUS (1991-1992)
• Anna Wziątek-Kubiak, prof.
• Anna Zalewska, prof., School of Management, University of Bath (Wlk. Brytania)
• Paulina Ziembińska, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Michał Ziembiński, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
• Zbigniew Żółkiewski, dr, Warszawa
• Maciej Żukowski, prof., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Tomasz Żylicz, prof., Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Oświadczenie do pobrania ze strony KOBE:

Oświadczenie ekonomistów przeciw demontażowi systemu emerytalnego

FacebookTwitterGoogle+WykopShare