FacebookTwitterGoogle+WykopShare

„Autorzy „Przeglądu” odpowiadają tak: gdyby od obecnych 55,6 proc. PKB długu publicznego odjąć dzisiejszą wartość wszystkich odprowadzonych do OFE składek wraz z odsetkami, dług byłby właśnie o tyle niższy. A przecież czym innym jest odjęcie od dzisiejszych zobowiązań Skarbu Państwa bieżącej wartości poniesionego w przeszłości wydatku, a czym innym twierdzenie, że ów wydatek doprowadził do wzrostu tych zobowiązań!

Na wymiar sprawiedliwości, policję i straż pożarną państwo polskie wydało w ciągu minionych 13 lat około 200 mld zł. Czy w związku z tym można powiedzieć, że wydatki na bezpieczeństwo wewnętrzne zadłużyły nasz kraj o tę sumę? Oczywiście – nie. A przecież gdyby nie wydano tych 200 mld zł, to można by powiedzieć, że zadłużenie byłoby mniejsze o tę właśnie sumę.”

Polecamy cały artykuł Maciej Bitnera (sekretarz KOBE, Wealth Solutions) prof. Stanisława Gomułki (KOBE, BCC) w Gazecie Wyborczej

FacebookTwitterGoogle+WykopShare