Główna » Publikacje

W związku z procedowanym w Sejmie rządowym projektem ustawy o zmianach w systemie emerytalnym, 115 polskich ekonomistów wystosowało oświadczenie przeciw demontażowi systemu emerytalnego. Eksperci podkreślają, że proponowane w projekcie rozwiązania...

31 niezależnych od rządu prawników sprzeciwia się zmianom w systemie emerytalnym. W obliczu zapowiedzi naruszenia, w tak drastyczny sposób polskiego porządku konstytucyjnego, wzywają rząd do wycofania skierowanej do parlamentu nowelizacji...

„Przejecie obligacji przez fundusze państwowe stanowi zatem wywłaszczenie OFE bez odszkodowania, jak i prowadzi do uniemożliwienia realizacji zobowiązali, jakie zaciągnęły OFE względem członków OFE. Ponadto nie ma w polskim prawie...

„Przy okazji sporu o zmiany, które rząd zamierza wprowadzić w systemie eme­rytalnym pojawiła się kwestia długu ukrytego. Dziwi nas, że minister finansów kwestionuje zarówno sens tego pojęcia jak i zasadność...

W związku z punktem 35 porządku obrad 50. posiedzenia Sejmu RP: „Informacja Rady Ministrów na temat aktualnej sytuacji finansowej systemu ubezpieczeń społecznych, efektywności działania otwartych funduszy emerytalnych, zabezpieczenia wypłaty bieżących...

Przedstawiciele KOBE przygotowali odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z systemem emerytalnym oraz Otwartymi Funduszami Emerytalnymi (OFE). Wszystkie pytania i odpowiedzi do znalezienia w zakładce FAQ. Pytania i odpowiedzi...

„W imię obniżenia oficjalnego długu publicznego rząd zdecydował się na faktyczną likwidację drugiego filaru emerytalnego. Argumenty przemawiające przeciwko ta­kiemu rozwiązaniu, które przez ostatnie dwa miesiące prezentowano zdają się nie robić...

„Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na naszą krytykę opublikowało na swoich stronach internetowych suplement do Przeglądu pod tytułem „Pomiar przeciętnych stóp zwrotu w OFE i wskaźników waloryzacji w ZUS”. Ubolewamy, że...

25 lipca 2013 r. odbyła się konferencja prasowa Komitetu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego, podczas której eksperci KOBE zaprezentowali Obywatelski Kontrraport. Stanowi on krytyczną analizę „Przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego”, którą opracowało...

W opinii prof. Aleksandra Chłopeckiego (Wydział Prawa i Administracji UW, KOBE): „Przesunięcie” środków z OFE do ZUS-u zmienia charakter tej należności i stanowi wywłaszczenie w rozumieniu konstytucji. Dokonane bez należnego...