Główna » Publikacje (Page 2)

27 czerwca 2013 r. (czwartek) odbyła się konferencja prasowa KOBE w odpowiedzi na przedstawiony wczoraj przez Ministra Finansów i Ministra Pracy i Polityki Społecznej przegląd systemu emerytalnego. Zdaniem członków Komitetu...

„Rząd opublikował dziś Przegląd reformy emerytalnej, z intencją – w co chcielibyśmy wierzyć – żeby stał się on punktem wyjścia do merytorycznej dyskusji. Z uwagą studiujemy ten dokument, weryfikujemy zaprezentowaną...

Polecamy opracowanie Piotra Żuka (Szkoła Główna Handlowa) na temat stóp zwrotu, dywersyfikacji ryzyka i wysokości emerytury w polskim systemie emerytalnym. Autor pokazuje m.in., że: - Dostępne dla 17 krajów dane,...

„Działając w dobrej wierze, można na różne sposoby mierzyć efekty lokowania składek w obydwu filarach emerytalnych i uzyskać wyniki różniące się o 1-2 punkty procentowe na korzyść OFE. Można, na...

dr Maciej Bukowski – II filar a finanse publiczne (ekonomista, Szkoła Główna Handlowa, IBS)

dr Mirosław Gronicki – OFE a wzrost gospodarczy (były Minister Finansów)

prof. Stanisław Gomułka – Trzy filary a wzrost gospodarczy (główny ekonomista Business Centre Club)

10 mitów na temat OFE (dr Maciej Bukowski jest ekonomistą, Szkoła Główna Handlowa; Maciej Bukowski jest sekretarzem KOBE i głównym ekonomistą Wealth Solutions)    

prof. Wojciech Otto, prof. Marian Wiśniewski – Wypłaty emerytur z OFE (autorzy są profesorami Wydziału Nauk Ekonomicznych UW)

KOBE – Oświadczenie Komitetu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego