Główna » W mediach (Page 3)

Materiały przedstawione na konferencji prasowej Rady Gospodarczej w dniu 4 listopada br. zawierają powtarzane i zdementowane wcześniej tezy, które są podstawą proponowanych przez rząd zmian prowadzących do likwidacji filaru kapitałowego...

„Aktywa OFE są w całości objęte prawami majątkowymi ubezpieczonych. (…) Próba przejęcia nieakcyjnej części majątku OFE musi być zatem traktowana, w świetle przywołanych norm konstytucyjnych, jako zamiar przejęcia przez państwo...

Projekt dochodów i wydatków państwa na przyszły rok jest ściśle powiązany z planowanymi zmianami w systemie emerytalnym. Uwzględnia skutki finansowe tej reformy, oszacowane przez resort finansów na ok. 9 mld...

„Projektowana ustawa zakłada odebranie części własności niepaństwowej osobie prawnej i przekazanie jej na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej, a zatem klasyczne wywłaszczenie. (…) Konstytucja RP dopuszcza wywłaszczenie, ale tylko pod dwoma...

W opinii Głównego Urzędu Statystycznego, planowane przeniesienie i umorzenie obligacji z portfeli funduszy emerytalnych nie powinno wpłynąć na zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych liczonego według nowej metodologii unijnej. Więcej tutaj.

Rządowy projekt zmian w systemie emerytalnym ma tyle nieścisłości, że nie ma szans, by nowe przepisy mogły prawidłowo funkcjonować – taką ocenę wystawiają przedstawiciele samych OFE. Czy propozycje Jacka Rostowskiego...

Rząd PO-PSL od 2009 r. regularnie stosuje sztuczki księgowe by zamiatać dług publiczny pod dywan. W 2009 i 2011 r. zmieniono definicję sektora finansów publicznych by sztucznie zaniżyć poziom długu....

The Wall Street Journal, jeden z najbardziej renomowanych dzienników ekonomicznych, ocenia plany emerytalne rządu Tuska: „Jedyną korzyścią będzie to, że płatności zostaną na ten moment ukryte. Gdyby jakikolwiek bank próbował...

Najważniejszy rządowy projekt ma wiele poważnych błędów. Jeśli nie zostaną usunięte, cała ustawa będzie bublem prawnym. Resorty pracy i finansów już zapowiadają poprawki. Więcej na stronie Dziennika Gazety Prawnej.

„Projekt ustawy dotyczącej zmian w systemie emerytalnym jest coraz mocniej krytykowany. Prezydent zapowiedział zbadanie konstytucyjności jego zapisów.” Więcej na portalu rp.pl