Główna » W mediach (Page 3)

Materiały przedstawione na konferencji prasowej Rady Gospodarczej w dniu 4 listopada br. zawierają powtarzane i zdementowane wcześniej tezy, które są podstawą proponowanych przez rząd zmian prowadzących do likwidacji filaru kapitałowego...

„Aktywa OFE są w całości objęte prawami majątkowymi ubezpieczonych. (…) Próba przejęcia nieakcyjnej części majątku OFE musi być zatem traktowana, w świetle przywołanych norm konstytucyjnych, jako zamiar przejęcia przez państwo...

Projekt dochodów i wydatków państwa na przyszły rok jest ściśle powiązany z planowanymi zmianami w systemie emerytalnym. Uwzględnia skutki finansowe tej reformy, oszacowane przez resort finansów na ok. 9 mld...

„Projektowana ustawa zakłada odebranie części własności niepaństwowej osobie prawnej i przekazanie jej na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej, a zatem klasyczne wywłaszczenie. (…) Konstytucja RP dopuszcza wywłaszczenie, ale tylko pod dwoma...

W opinii Głównego Urzędu Statystycznego, planowane przeniesienie i umorzenie obligacji z portfeli funduszy emerytalnych nie powinno wpłynąć na zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych liczonego według nowej metodologii unijnej. Więcej tutaj.

Rządowy projekt zmian w systemie emerytalnym ma tyle nieścisłości, że nie ma szans, by nowe przepisy mogły prawidłowo funkcjonować – taką ocenę wystawiają przedstawiciele samych OFE. Czy propozycje Jacka Rostowskiego...


Catchable fatal error: Object of class WP_Error could not be converted to string in /home/klient.dhosting.pl/for/kobe.org.pl/wp-content/themes/Financio/aq_resizer.php on line 90