Główna » W mediach (Page 9)

ZUS jest jedynie mechanizmem przekazywania składek osób pracujących osobom na emeryturze, sam nie generuje żadnych zysków i nie ma kapitału – mówi prof. Dariusz Filar, członek Rady Gospodarczej przy Premierze....

Jednym z zasadniczych powodów wyższości emerytur kapitałowych nad ZUS jest wyższa stopa zwrotu z przekazanej do systemu składki. Dlatego przeciwnicy OFE często kwestionują ten fakt, twierdząc, że akcje w długim...

Ekonomiści skrzyknęli się i chcą bronić naszych emerytur. Może pod ich naciskiem rząd w końcu odpowie, dlaczego jedni mają pracować na emerytury innych i jak długo tak niesprawiedliwy system jesteśmy...

Tworzy się front przeciwników zmian w OFE zaproponowanych przez ministra finansów.To dobra informacja, bo daje nadzieję na merytoryczną debatę. Ta zła jest taka, że rośnie sceptycyzm Polaków co do szans...

To jeden z głównych celów Komitetu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego. W „Pulsie Trójki” powrót do dyskusji na temat przyszłości OFE i zmian w systemie emerytalnym. Polsce potrzebny jest całościowy przegląd...

Powstał Komitet Obywatelski ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego. Komitet zgłasza apel o rewizję systemu OFE. Stworzyli go ekonomiści i prawnicy niezawiązani z systemem emerytalnym, którzy postanowili oficjalnie zabrać głos w tej sprawie....

Przekazanie pieniędzy z OFE do ZUS, jak chce resort finansów, oznacza nieuchronną likwidację funduszy emerytalnych w najbliższych latach – przekonują eksperci Komitetu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego - Chcemy pogłębionej dyskusji...