FacebookTwitterGoogle+WykopShare

„Przejecie obligacji przez fundusze państwowe stanowi zatem wywłaszczenie OFE bez odszkodowania, jak i prowadzi do uniemożliwienia realizacji zobowiązali, jakie zaciągnęły OFE względem członków OFE. Ponadto nie ma w polskim prawie instytucji umorzenia obligacji w inny sposób niż poprzez ich wykup. Także przejmowanie aktywów innych niż obligacje przed osiągnięciem przez członka OFE wieku emerytalnego jest wywłaszczeniem.”

Polecamy całą treść dokumentu

 

 

FacebookTwitterGoogle+WykopShare