FacebookTwitterGoogle+WykopShare

W związku z punktem 35 porządku obrad 50. posiedzenia Sejmu RP:

„Informacja Rady Ministrów na temat aktualnej sytuacji finansowej systemu ubezpieczeń społecznych, efektywności działania otwartych funduszy emerytalnych, zabezpieczenia wypłaty bieżących świadczeń emerytalnych i rentowych oraz przewidywanej wysokości emerytury wypłacanej z I i II filara ubezpieczeniowego (druk nr 1735)”

Komitet Obywatelski ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego (KOBE) opublikował opinię (przesłaną dziś także do wszystkich posłanek i posłów) na temat planowanych zmian w systemie emerytalnym. Do tej pory strona rządowa przedstawiła zarówno błędne diagnozy, jak i błędne recepty. Poza tym proponowane zmiany budzą poważne zastrzeżenia konstytucyjne. KOBE jest przeciwne proponowanym zmianom.

Zachęcamy do zapoznania się z przesłaną opinią: Opinia KOBE o planowanych zmianach w systemie emerytalnym

(fot. PAP/Jacek Turczyk)

FacebookTwitterGoogle+WykopShare