FacebookTwitterGoogle+WykopShare

W środę odbyła się czwarta już konferencja prasowa KOBE. Tym razem tematem konferencji był wpływ II filaru na dług i finanse publiczne. W spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli Maciej Bukowski, Wojciech Otto, Marian Wiśniewski, Ryszard Rapacki oraz Maciej Bitner.

Jak możemy przeczytać w tekście dr Macieja Bukowskiego (Szkoła Główna Handlowa):

„Z pozoru sprawa wydaje się prosta. Przed reformą emerytalną roku 1999 całość naszych składek emerytalnych trafiała do ZUS, a po reformie tylko część – ok. 1/3 składki przekazano do OFE. W Funduszu Ubezpieczeń Społecznych powstał więc ubytek, który musiał zostać pokryty dodatkowym długiem publicznym. Tej interpretacji hołduje bardzo wiele osób wypowiadających się publicznie o skutkach zmian wprowadzonych w 1999 roku. To rozumowanie, choć rozpowszechnione, jest błędne. Dlaczego? Traktuje ono bowiem wszystkie wydatki i dochody publiczne jako dane z góry – sztywne i niemodyfikowalne. Jeśli niemożliwa jest zmiana ich skali i struktury, to pojawienie się jakiejkolwiek dodatkowej pozycji budżetowej (składka na OFE, wzrost wydatków na zdrowie, składka do UE, wzrost inwestycji publicznych) oznacza wzrost deficytu i zapewne także długu publicznego. Docho­dy i wydatki publiczne nie są jednak niezmienne. Rząd nieustannie je modyfikuje, dostosowując wybór publiczny do preferencji wyborców, wymogów chwili i wy­zwań przyszłości. W Polsce przekłada się to na relatywnie stabilną relację deficytu sektora finansów publicznych do PKB.”

Cały artykuł do pobrania z naszej strony:

Maciej Bukowski – II filar a finanse publiczne

 

FacebookTwitterGoogle+WykopShare