FacebookTwitterGoogle+WykopShare

W piątek odbyła się druga konferencja prasowa KOBE. Tym razem tematem konferencji była propozycja wypłat emerytur z II filara, z godnie z którą wypłat mogą dokonywać same Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) bez konieczności udziału ZUS . W spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli Marian Wiśniewski, Wojciech Otto, Jerzy Stępień, Ryszard Rapacki oraz Maciej Bitner.

Podsumowanie propozycji wypłat zawarte w opracowaniu prof. Wojciecha Otto i prof. Mariana Wiśniewskiego:

  • Uruchomienie wypłat emerytalnych w ramach obecnej infrastruktury insty­tucjonalnej OFE-PTE jest wykonalne.
  • Będzie to bezpieczne, tanie i wygodne dla emerytów uzupełnienie repartycyjnego systemu wypłat z ZUS.
  • Proponowany system zapewnia emerytowi porównywalność korzyści osiąga­nych w obydwu filarach.
  • Obecne propozycje rządowe prowadzą do przejęcia aktywów OFE, a w konse­kwencji do likwidacji kapitałowego filaru emerytalnego. Toczy się gra o stru­mień około 10 mld zł rocznie (składki do OFE) oraz zasób 270 mld. zł aktywów OFE.
  • Nasze pieniądze w OFE stały się łatwo dostępnym lekarstwem na problemy budżetu państwa.

Cała propozycja do pobrania ze strony KOBE:

Wojciech Otto, Marian Wiśniewski – Wypłaty emerytur z OFE

FacebookTwitterGoogle+WykopShare