FacebookTwitterGoogle+WykopShare

„Rząd opublikował dziś Przegląd reformy emerytalnej, z intencją – w co chcielibyśmy wierzyć – żeby stał się on punktem wyjścia do merytorycznej dyskusji. Z uwagą studiujemy ten dokument, weryfikujemy zaprezentowaną w nim diagnozę i wkrótce przedstawimy ocenę jego głównych  tez.

Niestety, dzisiejsza rządowa prezentacja budzi szereg  dość zasadniczych wątpliwości. Przede wszystkim wyłania się z niej ogólny plan zwiększenia odpowiedzialności ZUS-u za świadczenia emerytalne. W naszej opinii plan ten oznacza ignorowanie procesów demograficznych tak groźnych dla repartycyjnego systemu świadczeń. Procesy te zaś były ważną, może nawet główną, przesłanką reformy z 1999 roku, a trudno zamykać oczy na to, że od tego czasu ich siła nie zmalała, lecz wzrosła.

(…)

System emerytalny jest jedną z fundamentalnych instytucji ekonomicznych w państwie. Jego doskonalenie powinno przebiegać w sposób konsekwentny i racjonalny. Dlatego niezwykle niepokoi prowadzona od trzech lat polityka demontażu ważnej części reformy emerytalnej i zamiar wykorzystania zasobów OFE do doraźnego łagodzenia problemów budżetowych kosztem długookresowego bezpieczeństwa wypłat emerytalnych.”

W dniu jutrzejszym, 27 czerwca 2013 r., odbędzie się konferencja prasowa Komitetu.

Całość oświadczenia do przeczytania i pobrania:

Oświadczenie KOBE po rządowym Przeglądzie Funkcjonowania Systemu Emerytalnego

 

FacebookTwitterGoogle+WykopShare