FacebookTwitterGoogle+WykopShare

„Przy okazji sporu o zmiany, które rząd zamierza wprowadzić w systemie eme­rytalnym pojawiła się kwestia długu ukrytego. Dziwi nas, że minister finansów kwestionuje zarówno sens tego pojęcia jak i zasadność szacowania jego wielkości.

Pojęcie implicit public debt jest dobrze znane w literaturze ekonomicznej. Jest to kapitał liczony w wartościach bieżących, który po powiększeniu go o odsetki, wystarczyłby do wywiązania się z podjętych przez państwo w przeszłości ustawowych zobowiązań rentowo-emerytalnych.Ta kategoria wydatków została wybrana nieprzypadkowo – w odniesieniu do innych wydatków publicznych rzadko mamy do czynienia z sytuacją, w której państwo na wiele lat wcześniej zobowiązuje się kwotowo do przyszłych płatności. W tym sensie podobną kategorią do zobowiązań rentowo-emerytalnych są odsetki od obligacji, czyli od długu jawnego (explicit public debt). (…) „

Polecamy całą treść oświadczenia KOBE ws. długu ukrytego.

FacebookTwitterGoogle+WykopShare