FacebookTwitterGoogle+WykopShare

Rada Główna BCC apeluje w liście do prezydenta Bronisława Komorowskiego: „ Zwracamy się do Pana jako głównego strażnika Konstytucji RP, o przesłanie do Trybunału Konstytucyjnego rządowego projektu ustawy dotyczącej zmian w  funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) przed jej rozpatrzeniem, celem wyrażenia przez Trybunał w trybie pilnym  opinii o zgodności lub niezgodności z ustawą zasadniczą szeregu proponowanych tam nowych, w naszej opinii niezwykle kontrowersyjnych, wręcz rewolucyjnych i prawdopodobnie niekonstytucyjnych regulacji.” Więcej tutaj.

FacebookTwitterGoogle+WykopShare