FacebookTwitterGoogle+WykopShare

W opinii Głównego Urzędu Statystycznego, planowane przeniesienie i umorzenie obligacji z portfeli funduszy emerytalnych nie powinno wpłynąć na zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych liczonego według nowej metodologii unijnej. Więcej tutaj.

FacebookTwitterGoogle+WykopShare