FacebookTwitterGoogle+WykopShare

„Projektowana ustawa zakłada odebranie części własności niepaństwowej osobie prawnej i przekazanie jej na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej, a zatem klasyczne wywłaszczenie. (…) Konstytucja RP dopuszcza wywłaszczenie, ale tylko pod dwoma kumulatywnymi warunkami: celu publicznego i słusznego odszkodowania”. Tak rządowy projekt zmian w OFE ocenia Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. Więcej tutaj.

FacebookTwitterGoogle+WykopShare