FacebookTwitterGoogle+WykopShare

„Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na naszą krytykę opublikowało na swoich stronach internetowych suplement do Przeglądu pod tytułem „Pomiar przeciętnych stóp zwrotu w OFE i wskaźników waloryzacji w ZUS”. Ubolewamy, że tekst suplementu dotyczy wyłącznie kwestii liczenia stóp zwrotu i nie odnosi się do Obywatelskiego Kontrraportu, lecz jedynie do innych naszych publikacji. Czekamy na odpowiedź Ministerstwa Finansów i/lub Ministerstwa Pracy na inne zarzuty pod adresem Przeglądu, zawarte w naszym głównym dokumencie. (…)

Z częściową satysfakcją odnotowujemy także wycofanie się z niektórych twierdzeń powtarzanych w Przeglądzie. Już nie mówi się o bezsprzecznej wyższości ZUS nad OFE, lecz stwierdza, że „W przypadku porównania OFE i I filara wnioski są niejednoznaczne i zależą od przyjętej metody”. Takie podsumowanie dyskusji o stopach zwrotu uważamy nadal za nietrafne. W tej krótkiej analizie skupiamy się jedynie na najważniejszych argumentach, które pozwalają – w mniemaniu autorów suplementu – wskazać takie miary, w świetle których waloryzacje w ZUS są wyższe od stóp zwrotu OFE.”

Polecamy cały tekst Macieja Bitnera, prof. Wojciecha Otto i prof. Mariana Wiśniewskiego, który jest odpowiedzią na suplement do Przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego opublikowany przez Ministerstwo Finansów.

FacebookTwitterGoogle+WykopShare